shq   eng
 
 
 
HOME
Faqja kryesore
Funksionimi i AQSHF-së
KUADRI LIGJOR
Ligji për kinematografinë
KINEMAJA
Programi i shfaqjeve
ARKIVA ONLINE
Shih film online
 
AQSHF
  AQSHF
TARIFAT E SHËRBIMEVE NË AQSHF
Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit fton të gjthë shfrytëzuesit e fondit arkivor filmik të njihen me tarifat e shërbimeve me të cilat punon AQSHF-ja për dhënien e materialeve filmike tek të tretët; pika II. Tarifat e dokumenteve audiovizuale, në linkun:


http://qbz.gov.al/botime/Akteindividuale/Janar%202017/Fletore%20155/URDHER%20nr.%20247,%20date%2028.7.2017.pdf 


Këto tarifa shërbimesh janë miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave, Z. Ardit Bido, me Urdhër Nr. 247, datë 28.7.2017
"PËR MIRATIMIN E TARIFAVE TË NJËSUARA TË SHËRBIMIT TË DOKUMENTACIONIT NË RRJETIN ARKIVOR KOMBËTAR TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË".
  Arkivi Qëndror
Shtetëror i Filmit

Copyright © 2022
   
  HOME     AQSHF     KUADRI LIGJOR     KINEMAJA     ARKIVA ONLINE